Угода на обробку персональних даних

1. Приймаючи умови цієї Угоди, користувач дає згоду власнику сайту «HeadTechnology» на збір, зберігання та обробку своїх персональних даних, вказаних шляхом заповнення веб-форм на сайті headtechnology.com.ua (далі — Сайт). Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (громадянину).

2. Користувач також дає свою згоду на обробку та транскордонну передачу персональних даних підрядної організації Компанії для відправки маркетингових та інформаційних розсилок.

3. Підставою для обробки персональних даних є: Закон України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI з доповненнями та змінами.

4. В ході обробки з персональними даними будуть здійснені наступні операції: збір, зберігання, уточнення, передача, блокування, видалення, знищення — всі згадані дії тільки в цілях, зазначених у п. 2 цієї Угоди.

5. Компанія зобов'язується не передавати отриману від Користувача інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання персональних даних третім особам, що діють на підставі договору з Компанією, для виконання зобов'язань перед Користувачем в рамках цієї Угоди.

6. Персональні дані зберігаються і обробляються до завершення всіх необхідних процедур або до ліквідації компанії.

7. Згода може бути відкликана Користувачем або його представником шляхом направлення письмової заяви в Компанію за електронною адресою http://headtechnology.com.ua/contact. Користувач також може відмовитися від отримання електронних повідомлень, використовуючи посилання «Відписатися», розташовану в кінці кожного листа.

8. Користувач приймає політику використання файлів cookies, використовувану на сайті, і дає згоду на отримання інформації про IP-адресу та інших відомостей про його активність на сайті. Дана інформація не використовується для встановлення особи користувача.

9. Компанія при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

Читайте також

У тренді